Singler i danmark Lemvig
Date: 2017-03-01 00:50

Video: Singler i danmark Lemvig

Norge: Herr Nilsen - Oslo, Kolberg Gå rd - Vestfossen (udsolgt), Fredrikshald Teater - Halden, Glenghuset - Sarpsborg, Bydel Stovner - Oslo, - Moss, Gard - Sø r Fron, Madam Felle - Bergen, - Molde, Veholmen - Smø la (udsolgt) og ø Kirke - Hitra

Dansk rock, pigtråd og beat 1958-68

Så dan er det også på Poul Krebs igangvæ rende turne - hans stø rste solotur nogensinde. Der er meldt udsolgt eller få billetter til stø rsteparten af de 76 koncerter det bliver til i denne omgang. Som en sæ rlig gestus til talenterne derude i det ganske danske land, inviterer Poul Krebs hver aften en lokal gæ stesolist på scenen, der tager Lisa Nilssons rolle i singlehittet Vi tog heldigvis fejl. Et sæ rdeles populæ rt indslag, der også tydeligt viser, at der er masser af gedigent talent ude omkring i landet.

Alvorligt syge Jane Aamund bange for at være alene: 'Hun

Og vi holdt den sidste morgenandagt
på en rasteplads i Ingenmandsland
og jeg tæ nkte en tanke om 65 vilde heste
der ikke ku træ kke mig væ k.

›Nyheder

Initiativet er skabt i samarbejde med de enkelte spillesteder på turen - og det er også hertil at de lokale sangere/sangskrivere via mail skal indsende é t nummer og en kort tekst om, hvorfor netop de skal have chancen for at væ re gæ stestjerne ved en Poul Krebs koncert. De udvalgte vil få personlig besked og information om hvornå r de skal mø de op på dagen.

Og så gav Krebs & Falch da også en hå nd til Afrika - da de i lø rdags satte en ræ kke billetter til duoturen på auktion til fordel for den store Danmarksindsamling. Mere end kr. kom der i indsamlingskassen ved salg af disse billetter - og så vel Poul og Michael som organisationerne bagved, siger tak til auktionæ rerne for det gode resultat.

8/6 SØ LUND FESTIVAL

9/6 HARBOØ R, HAZE OVER HARUM

66/6 NORDALS MUSIKFESTIVAL http://
67/6 ODENSE , DEN FYNSKE LANDSBY h

68/6 IKAST MUSIKLIV

79/6 HADERSLEV, KLØ FTEN FESTIVAL
75/6 GIVE OPEN AIR

Michael Falch og Poul Krebs varmede i en kold tid og leverede en stemningsfuld koncert i Nykø bing (.) som at træ de ind i en varm stue med et rø dt velourtæ ppe som scenebagbeklæ dning, tre små lysekroner hæ ngende ned fra loftet og to veloplagte spillemæ nd med overskud på humø rbarometeret. Med deres guitarer, mundharmonikaer og piano fik de med få virkemidler skruet op for temperaturen i teateret, da de dykkede ned i hinandens sangkister. (Folketidende)

Men USUND SKEPSIS var ikke bare protestsange - der var også flere af de gode historier Poul Krebs gennem tiderne har væ ret storleverandø r af. Og med sangen Ildsjæ l indledte Poul Krebs sit eget stø tteprojekt for Dansk Flygtningehjæ lp - der fik alle indtæ gterne fra salg af singlen, der i lø bet af det næ ste å rs tid skaffede mere end kr. til DFs arbejde.

Blot otte må neder efter udgivelsen af det roste album Magnolia Tales , er den produktive sangskriver så ledes klar med et nyt album der har få et titlen Der er noget ved alting:

'Hun får medicin, men den forhindrer ikke, at hun falder om og mister bevidstheden fra tid til anden. Lægerne har fortalt Jane, at de ikke kan gøre mere for at rette op på skaderne, og da hun bor alene i Lemvig, er hun naturligvis bange for at ligge hjælpeløs i sit hus. Hun ville blive meget glad, hvis hun kunne få kontakt til en rask og rørig pensioneret sygeplejerske fra Lemvig og omegn, der for gode ord og rimelig betaling kunne være hos Jane nogle timer om dagen,' skriver Suzanne Bjerrehuus, der er gift med Jane Aamunds bror, rigmanden Asger Aamund.

Singler i danmark Lemvig : Pics. More pics: Singler i danmark Lemvig.