Søger venner Odder
Date: 2017-03-01 11:24

Video: Søger venner Odder

Den 65 å rige Lis Paulsen, datter af salgschef, Thorkild Paulsen (Shell-deput) bliver kå ret som &rsquo miss Lø gumkloster&rsquo og vinder en rejse til Mallorca samt 755 kr. til indkø b af tø j.

Billig fragt af diverse ting - Mange Gode Råd

Mens han var i gang med sin indsamling af materiale, begyndte Lars Bjø rknæ s at modtage trusler og vrede henvendelser. En kendt grø nlandsk journalist mente for eksempel, at der var en direkte forbindelse mellem Lars Bjø rknæ s og Danmarks kolonisering af De Vestindiske Ø er.

Find rejser, afbudsrejser, billige rejser, restpladser

Men nå r man tager på konferencer, kan det jo også væ re en investering i at læ re om en smartere må de at gø re tingene på ?

Pegning til

Lars Bjø rknæ s ved også , hvilke gader der er usikre om natten, og han viser, hvor der bliver solgt tjald i det ellers pæ ne kvarter.

Der opsæ ttes en debatkasse på den 655 å r gamle eg med teksten: &rdquo Roser og tidsler til alt og alle&rdquo .

Byrå det har i å rets lø b talt om at indfø re dagrenovation i Lø gumkloster. Da det kun bliver til snak, tager en lokal vognmand initiativ til at tø mme spande hos interesserede.

Da Lø gumkloster ligger på en sandhø j, at den luft vi indå nder er meget sund, ligesom også vort brø ndvand er af en god beskaffenhed.

Muldvarpehaler stiger fra 5 til 6 kr. per styk. &ndash Ordningen få r dog senere på å ret en brat ende, da man finder ud af, at nogle af de indleverede muldvarpehaler er rø dbede-'haler'.

Lars Bjø rknæ s forstå r ikke, at DR&rsquo s journalister selv forlanger å benhed af andre, nå r DR ikke selv er parat til at læ gge flere oplysninger frem.

Jyske Tidende skriver, at der for 8 gang på en må ned er stjå let et par rulamshandsker på Centralhotellet. &ndash Problemerne i den lille by er ikke så store i disse å r. Og dog.

Søger venner Odder : Pics. More pics: Søger venner Odder.